zondag 7 oktober 2007

WCMD - Sketch Challenge

Emily daagde ons uit met de volgende schets :
Emily challenged us with this sketch :

Dit is mijn interpretatie.
This is my interpretation.